Podpisanie współpracy z Prezydentem Miasta Nowego Sącza

Kierunek Zdrowy Obywatel rusza w Nowym Sączu

Zaangażowanie lokalnych władz rządowych i samorządowych w projekt: Kierunek- Zdrowy Obywatel, ułatwi organizację bezpłatnego dostępu do edukacji zdrowotnej, diagnostyki, fizykoterapii, zajęć grupowych, usprawniających dla blisko 2000 mieszkańców naszej gminy, miasta i powiatu. 
Cały projekt podzieliliśmy na 5 etapów: Etapy określają ilość uczestników, zakres wykonywanych usług i termin ich realizacji. Proponowane terminy dopasowywane będą na bieżąco, uwzględniając przede wszystkim liczbę zgłoszeń. Może zdarzyć się jednak,  że planowane etapy będą realizowany dłużej niż zakładamy, z powodu większej liczby chętnych. 

Idea Programu

Zdrowie jest definiowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako połączenie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego oraz edukację. Bazując na doświadczeniach Polski i innych krajów wiemy, jak bardzo te poszczególne elementy na siebie oddziaływują. Dlatego też zdrowie rozumiane  jako jednocześnie: podstawowe prawo  jednostek, zasób społeczności lokalnych i państwa, musi stanowić obszar aktywnych, skoordynowanych oraz holistycznych działań. Fragmentaryczne i nie zintegrowane akcje nie wystarczą- żeby dbać o zdrowie potrzebne jest porozumienie międzysektorowe, przemyślane inwestycje oraz połączenie sił – państwa, samorządów, trzeciego sektora, sektora prywatnego oraz mediów.  


Największy wpływ na zdrowie człowieka ma jego styl życia czyli zespół codziennych zachowań, czynniki społeczno-ekonomiczne oraz powszechny dostęp do wiedzy; na drugim miejscu znajdujemy  biologię człowieka oraz czynniki genetyczne. Na te ostatnie jako ludzie mamy wpływ najmniejszy.  Na te pierwsze najskuteczniej długofalowo wpływać jest przez edukację.

Dlaczego – uzasadnienie dla Programu

Stoimy na stanowisku, że edukacja i profilaktyka zdrowotna jest prawem każdego obywatela. Nauczanie społeczeństwa jak dbać o własne zdrowie w połączeniu z elementami fizykoterapii, diagnostyki i zajęciami grupowymi to nowy, biopsychospołeczny model budowania środowiska zdrowotnego we wszystkich miejscowościach w całej Polsce. Projekt- „Kierunek-Zdrowy Obywatel”, łączy organizacje pozarządowe oraz biznesowe z samorządem Nowego Sącza  w celu ułatwienia dostępu do bezpłatnej: edukacji prozdrowotnej, diagnostyki, terapii zajęciowych, fizykoterapii, grupowej aktywności fizycznej, terapii wspomagających i zajęciowych, popularyzacji nowych metod fizykoterapii oraz rehabilitacji domowej.


Działając razem umożliwmy poszczególnym obywatelom, osobom i społeczności Miasta Nowy Sącz,  dostęp do wiedzy o czynnikach warunkujących stan zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. Wspólna inicjatywa pozwoli wyzwolić potencjał środowisk biznesowych i pozarządowych oraz innych środowisk i interesów na rzecz zdrowia.

Zobacz film z podpisania: https://fb.watch/7NRCreRDgU/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *